Velkommen

T. Veflen Prosjekt ble startet i 2013 av Torgeir Veflen. Han er utdannet sivilingeniør i 1982 og bedriftsøkonom i 1983. Fra 1983 har Torgeir Veflen gjennomført ulike typer bygg- og anleggs oppdrag, som utførende entreprenør og byggherrens prosjekt- eller byggeleder. I all hovedsak har oppdragsgiver vært offentlige byggherrer og oppdragene relatert til infrastruktur, skole- og helsebygg. Les mer

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 6b,
1412 Sofiemyr